Licznik Geigera Gamma-Scout Standard

Licznik Geigera GAMMA-SCOUT przeznaczony jest do ciągłego pomiaru i zapisu wartości promieniowania i radioaktywności w określonym miejscu. Sprzęt ma szeroki zakres pomiarowy: od słabego naturalnego promieniowania otoczenia do bardzo silnego promieniowania – od 0,01 µSv/h do 1000 µSv/h. Norma promieniowania wynosi 20 mSv na rok.
Warto zaznaczyć, że każdy licznik Geigera jest poddawany kontroli i otrzymuje atest niemieckiego Instytutu Ochrony Radiologicznej, zawierającą numer służący do identyfikacji danych kontrolnych.

Wyposażenie:
Oprogramowanie komputerowe na CD-ROM
Kabel USB
Certyfikat jakości z numerem seryjnym
Instrukcja obsługi.

Licznik wyświetla różne informacje za pomocą 10 przycisków. Ma baterię o żywotności do 12 lat lub więcej, a nowy program do analizy wyników, działający w systemie operacyjnym Windows, znajduje się na dołączonej płycie CD. Warto wspomnieć o funkcji dozymetru, która wskazuje skumulowaną dawkę radioaktywności. Licznik mierzy niewielkie zmiany w promieniowaniu otoczenia i ma możliwość ustawienia zapisu liczby impulsów – co 1 minutę, 10 minut, 1 godzinę, 1 dzień, 7 dni. pomiar promieniowania alfa, beta, gamma

Główne zalety Licznika Geigera Gamma-Scout Standard

Łatwy odczyt: w trybie pomiaru, wyświetlacz pokazuje aktualny odczyt pomiaru
promieniowania. Wyświetlacz pokazuje przez chwilę średnie H z ostatniego dnia
(24h, 12.00 do 24.00).
Duża skala: Licznik jest skalibrowany dla dużej skali (0.01 do 1000.00 μSv/h).
Testowana kalibracja: każdy miernik promieniowania GAMMA-SCOUT® przechodzi test końcowy nadzorowany przez Instytut Ochrony przed Promieniowaniem, rządowo nadzorowany organ
technologii stosowanej. Testowane urządzenie pozostaje w przedziale pewności 5% w
porównaniu do urządzenia głównego. Urządzenie główne ustawione jest na mierzony referencyjny
emiter Cs-137.
• Ciągła praca przy dużej oszczędności energii: GAMMA-SCOUT® monitoruje promieniowanie w ciągu dnia i
w nocy i zapisuje dane, które można później wgrać. Bateria urządzenia pracuje przez lata. Model “RECHARGEABLE” pracuje z
akumulatorkiem.
• Izotop referencyjny nie jest równy Cs-137: konwersja z impulsów/ czas na częstotliwość dawki
wykonywana jest w oparciu Cs-137. W przypadku obecności innych izotopów, impulsy lub czas mogą
być wyświetlane bezpośrednio i skonwertowane za pomocą indywidualnych tablic.
Częstotliwość dawki i dawka: GAMMA-SCOUT® może być używany jako miernik dawki.
Zmiana siwertów na remy: częstotliwość dawki może być wyświetlana w siwertach lub remach.
Przechowywanie danych: GAMMA-SCOUT® archiwizuje wszystkie zarejestrowane impulsy w
pamięci wewnętrznej i są one dostępne dla użytkownika.
32,000 odczytów: dla ciągłego monitorowania danych otoczenia, odstępy czasowe zapisu danych
ustawia się na poziomie cotygodniowym. Równa się to 600 latom pojemności pamięci. Użytkownik
może wybrać krótsze odstępy czasowe, co spowoduje szybsze zapełnianie pamięci.
Certyfikacja : GAMMA-SCOUT® spełnia wszystkie europejskie normy CE oraz amerykańską normę
FCC 15. GAMMA-SCOUT® może być transportowane samolotem.

Licznik Geigera Gamma-Scout Standard