Testy na styl osobowości. Test Hartmana, czy IdrLabs?

Wiadomo, że testy na styl osobowości cieszą się wśród respondentów dużą popularnością, w przeciwieństwie do zwykłych ankiet czy badań. Dlaczego tak jest? Ponieważ testy typu IdrLabs i Harmtana często przybierają formę quizów czy psychotestów publikowanych w kolorowych. Poniżej lista najlepszych testów za darmo.

Najlepsze testy na styl osobowości

Test Hartmana lub te dostępne na IdrLabs są łatwe, szybko się je rozwiązuje, nie wymagają przygotowania i pozwalają nam dowiedzieć się czegoś ciekawego na własny temat. Ale, czy są skuteczne?

Mówi się, że powyższe testy są “dosyć” skuteczne, co oznacza, że wykonywanie ich nie powinno nikomu zaszkodzić. Psycholodzy zauważają jednak, że w przypadku poważnych problemów, mogą zaszkodzić, bo znieczulają naszą czujność.

Test na styl osobowości pomaga ocenić, jacy jesteśmy i w którym kierunku powinniśmy zmierzać.

Zatem najlepszym rozwiązaniem będzie własna świadomość, która odpowie na pytanie, czy nasz problem jest wyjątkowo poważny, czy po prostu chcemy pobawić się w rozwiązywanie testów.

Co badają testy psychologiczne?

Testy psychologiczne są instrumentami służącymi do zbierania informacji niezbędnych do pomiaru osobowości. Uzyskana diagnoza jest procesem zbierania danych, niezbędnych do podjęcia działań, których celem jest zmiana aktualnego postępowania. W niektórych przypadkach konieczne jest podjęcie terapii. Tutaj wykaz jednostek zajmujących się terapią, jak i również profesjonalnymi testami.

Ważna uwaga: Testy psychologiczne są metodami zbierającymi informacje o różnicach w zachowaniu ludzi. Jednak nie należy uzyskanego wyniku traktować, jako profesjonalnej pomocy.

Czym jest test na styl osobowości?

Test na styl osobowości, to zbiór zadań lub pytań wywołujących określone rodzaje zachowań, które można podsumować w postaci wskaźnika liczbowego. Pomiar badanej osoby musi charakteryzować się istotnymi wartościami psychometrycznymi (wysoka rzetelność i wysoka trafność).

test hartmana i idrlabs

Testy Hartmana i Idrlabs są dostępne w internecie i należy traktować je z przymrużeniem oka.

Elementy składowe testu osobowościowego:

 • pozycje testowe;
 • procedura przeprowadzania testu;
 • skala pozwalająca ocenić wywołane reakcje, które są pochodnymi cech, na skali ilościowej lub jakościowej;
 • reguły dochodzenia do wyniku oraz ocena wiarygodności tego wyniku
 • określenie poziomu nasilenia danej cechy u danego człowieka.

Cechy testów Hartmana i IdrLabs

Zarówno testy wykonywane w gabinecie terapeuty lub psychologa, jak i te internetowe (IdrLabs i Hartmana) charakteryzują się pewnymi cechami. Poniżej dwie ważne wytyczne:

 • Rzetelność – opracowane materiały testowe i procedury badania maksymalizują dokładność pomiaru cechy badanej;
 • Trafność – opracowano materiały testowe i procedury, które zwiększają stopień w jakim test mierzy daną cechę;

Zalety i wady testów na osobowość

Oczywiście testy nie są pozbawione wad i pomimo zalet, należy podchodzić do nich z pewną nutą sceptycyzmu. Testy reprezentują wartościową i sprawiedliwą technologię, umożliwiającą podejmowanie wielu ważnych decyzji,  ale jednocześnie, testowanie jest bardzo kontrowersyjne.

Według Sternberga i Morelanda oraz standardów APA, współczesny klient chciałby, aby testy psychologiczne gwarantowały mu trafne przewidywanie, małą zmienność wyników, prostotę stosowalności, łatwość dochodzenia do wyniku, obiektywną punktację oraz ochronę uzyskanych wyników. Zatem oczekiwanie osoby testującej i testowanej jest dosyć duże.

Zatem zaletą testu na styl osobowości lub jakiegokolwiek innego jest szybkość uzyskanych wyników i obiektywne punktowanie. Jednak inne oczekiwania, nie koniecznie są spełniane. Bowiem cechy psychologiczne mają “rozkład normalny” w populacji i na tej podstawie wyciąga się wnioski. Żeby skonstruować psychometryczną mapę testowanej osoby, trzeba użyć do tego pozycji testowych, które są wyraźnie nacechowane i w jednakowym stopniu powiązane z mierzoną cechą.

Więc wadą testów jest trudność, aby pozycje diagnostyczne jak najbardziej różnicowały badanych pod względem reakcji, opisu zachowania lub ich przekonań. Inaczej mówiąc, brakuje możliwości dostosowania konkretnych pytań w teście do osoby testowanej.

Ponadto w przypadku testów internetowych odpowiedź na daną pozycję może być odgadnięta lub przypadkowa. Stąd często wykorzystuje się do pomiaru kilkanaście pozycji testowych, co również nie gwarantuje uzyskania rzetelnych wyników.

Tradycyjne testy VS internetowe

Tradycyjnie testy tworzone były w formie papierowej, ale w ostatnim czasie powstało wiele opracowań oraz metodologii dotyczących testów przeprowadzanych przez internet. Ośrodki badawcze i naukowe z wielu krajów opracowały specjalne programy komputerowe do prowadzenia badań psychologicznych w gabinecie.

Wyniki zbierane są w formie danych statystycznych, a odpowiedzi prezentowane są w formie wykresów. Taka forma automatyzuje cały proces, co jest dogodne dla respondenta, jak i osoby zajmującej się analizą wyników testu.

Testy psychologiczne można tworzyć, rozpowszechniać i zbierać wyniki za pomocą uniwersalnych narzędzi internetowych, ale ich ocena – musi być dokonywana przez osobę do tego uprawnioną (posiadająca wykształcenie psychologiczne, kompetencje i doświadczenie).

Kto może przeprowadzić testy psychologiczne?

Zdarza się, że pracodawcy nie proszą o pomoc specjalistów, a ich testy nie mają cech, które powinny posiadać (wiarygodność, obiektywność i dokładność). Nie spełniają one norm dla testów, w związku z tym  nie do końca wiadomo, dlaczego zostały one wykonane.

Jak podaje PoradnikPracownika.pl, “powinny być one przeprowadzane przez psychologa lub eksperta”.

Odnosząc się do popularnych testów na style osobowości, należy mieć na uwadze, że można dzielić je na wiele różnych grup i rodzajów. Powszechnie przyjmowanym podziałem na testy zdolności, projekcyjne, osobowości.

Rodzaje popularnych testów na osobowość

Do najbardziej typowych testów zdolności można zaliczyć testy inteligencji, i badania sprawdzające konkretne zdolności. Testy projekcyjne pomagają zebrać informacje dotyczące osobowości respondenta (test Rorschacha). Tego rodzaju testy przeprowadzane są zazwyczaj w gabinetach psychologicznych i tylko wtedy ich wyniki mogą być rzetelnie zinterpretowane.

Są też badania, gdzie psycholog po wyborze kolorów czy specyficznym narysowaniu obiektu przez badanego może wywnioskować coś w oparciu o średnią odpowiedzi danej populacji i specyfiki psychiki. Ten rodzaj testów ma za zadanie odkrycie pragnień czy nastawień, których badanych sam może nie być świadomy.

Z kolei kwestionariusze osobowości polegają na wyborze odpowiedzi, które są mu najbliższe z zestawu zaproponowanego w ankiecie. Każda z odpowiedzi ma określoną wartość liczbową, a po zakończeniu testowania sumuje się je i  kwalifikuje respondenta do jednej z wcześniej określonych grup.

Zaletą powyższych kwestionariuszy osobowości jest to, że mogą one badać prawie wszystko i dlatego stosowane są w bardzo różnych sytuacjach (rekrutacje, szkoły, szpitale).

A co z testami na inteligencję?

W odróżnieniu do testów na style osobowości, mamy testy kognitywne (testy maksymalnych zdolności). Wśród najbardziej popularnych można wymienić te oceniające ogólny poziom inteligencji. W tej grupie są też testy, które mają za zadanie ocenę zdolności i osiągnięcia człowieka.

Jednak wiele osób uważam ze testy badające inteligencję nie powinny wyrokować o faktycznych zdolnościach badanego. Bowiem inteligencja uwarunkowana jest zbyt wieloma cechami, których nie da się zmierzyć.

“Wielu psychologów uważa, że wszelkie testy psychometryczne dają zafałszowany i nadmiernie uproszczony obraz umiejętności umysłowych i emocjonalnych ludzi, sztucznie ich selekcjonując na „lepszych” i „gorszych”.” (Wikipedia)

Dlatego testy IQ dostępne w Internecie są zwykle przestarzałymi testami nieuwzględniającymi efektu Flynna. Oznacza to, że nie tylko zwiększa się ogólny poziom inteligencji ludzi, ale także że pewne zdolności rosną szybciej niż inne oraz że zmiany te są różnie nasilone u różnych ludzi (w ciągu XX wieku umysły ludzi się zmieniły).

“Większość naukowców jest zgodna z tym, że za efekt Flynna odpowiada rozwój technologiczny i rewolucja przemysłowa oraz w dużym stopniu zmiany w systemie edukacji, zwłaszcza jej rozpowszechnienie.” (Wikipedia)

Testy w pracy

Możliwość szybkiego i łatwego poznania osobowości, wyznawanych wartości i postaw osoby badanej, sprawia, że test wykorzystywany jest powszechnie w biznesie. Bowiem firmy często decydują się na testy inteligencji czy osobowości, co pomaga im w poznaniu i wyborze najbardziej właściwych kandydatów do pracy.

W niektórych zawodach testy są obowiązkowe, bo przeprowadzane są w celu zdiagnozowania problemów lub zaburzeń, które mogłyby być przeszkodą w pełnieniu niektórych funkcji. Nie ą to oczywiście tradycyjne testy typu Hartmana, czy IdrLabs. Są one opracowane i analizowane przez specjalistów. Poniżej najbardziej popularne testy psychologiczne:

 • PKIE – Kwestionariusz inteligencji emocjonalnej;
 • Kwestionariusz kompetencji społecznych;
 • CwP – skala człowieka w pracy;
 • Test twórczego myślenia;
 • CISS – Kwestionariusz radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 • Test niedokończonych zdań;
 • Testy mierzące poziom IQ;
 • Skala Bilansu Afektywnego.

Mamy nadzieję, że wskazane powyżej testy pomogą Tobie w rozpoznaniu swojej osobowości. Bowiem styl i rodzaj osobowości człowieka jest w pewnym stopniu mierzalny, a uzyskane wyniki mogą być impulsem do wizyty u psychologa.


Powyższy artykuł nie ma charakteru porady lekarskiej, nie został napisany przez psychologa. Podmiot publikujący nie bierze odpowiedzialności za stosowanie się do powyżej wymienionych porad.